Advokaterne
 
Advokat Kjeld Fruensgaard. Møderet for Højesteret. kf@cphlex.dk - Cvr.nr. 26643341

Født 1948 i København. Cand.jur. 1972, advokat og møderet for landsret 1976, møderet for Højesteret 1981.

Fra 1973 ansat, først hos advokatfirmaet Dragsted, Kromann, Nørregaard & Friis og dernæst hos højesteretssagfører Jørgen Pedersen m.fl. – Selvstændig siden 1982.


Kjeld Fruensgaard beskæftiger sig primært med erhvervs- og selskabsret – herunder med immaterialret (ophavsret, varemærker, designret og patenter) samt konkurrence- og markedsføringsret som særlige interesseområder.
Advokat Henning Schiøtt. Møderet for Højesteret. hs@cphlex.dk - Cvr.nr. 26781337

Født 1953 i København. Bestalling som advokat i 1985. Møderet for Højesteret 1990. Selvstændig advokat 1985.

Henning Schiøtt beskæftiger sig primært med erhvervsret og forretningsmæssig rådgivning, herunder navnlig med kontrakter, erhvervsejendomme, erhvervslejeret, franchiseret, selskabsret og køb og salg af virksomheder.

Advokat Christian Emmeluth. Møderet for Højesteret. ce@cphlex.dk - Cvr.nr. 19674339

Født i 1953 i Kolding. Advokat 1980. Christian Emmeluth er videreuddannet på New York University i 1981 (Master of Comparitive Jurisprudence, MCJ) og har været udstationeret i London i perioden 1988-1992.
Christian Emmeluth beskæftiger sig primært med erhvervsret herunder selskabs-, skatte- og afgiftsret.

Christian Emmeluth er medlem af Advokatsamfundet, International Bar Association og International Fiscal Association og har på det amerikanske forlag Bureau of National Affairs, Inc. fået udgivet ”Business Operation In Denmark”. Er desuden medlem af Association of European Lawyers.

Advokat Carsten R. Christiansen. Møderet for landsret. crc@cphlex.dk - Cvr.nr. 15502983

Født 1949 i Glostrup. Advokat 1974.
Uddannet statsaut. ejendomsmægler fra Dansk Ejendomsmæglerforenings Skole i København i 1975.

Indtrådt pr. 1/1 1979 som medindehaver af advokatfirmaet Goldschmidt & Christiansen. Eneindehaver pr. 1/1 1986. Firmaet er efter Erik M. Goldschmidts bortgang fortsat under navnet: Christiansen & Goldschmidt ApS.

Hovedarbejdsområder: Lejeret, fondsadministration, dødsbobehandling, civile retssager samt almen praksis i øvrigt, herunder fast ejendom og familieret.

Er medlem af Advokatsamfundet. Beklæder poster som forretningsfører, direktør og bestyrelsesmedlem i en række selskaber og fonde.

Advokat Susanne Borch. sb@cphlex.dk - Cvr.nr. 15674180

Født 1950 i København og advokat 1980. Susanne Borch har en LL.M. i International Business Law fra London University.

Susanne Borch har speciale i ansættelses- og arbejdsret, dødsbobehandling samt entrepriseret og beskæftiger sig derudover med familieret, fondsjura og ejendomsadministration.

Susanne Borch har forsket 4 år på London i international og sammenlignende arbejdsret og har skrevet litteratur herom, der er offentliggjort på internationale forlag. Hun er desuden ekstern lektor på Københavns Universitet og på Handelshøjskolen og underviser både i engelsksprogede og dansksprogede juridiske fag.

Hun er medlem af International Bar Association, Association of Euopean Lawyers og er redaktør på the International Employment Handbook, der udgives af det internationale juridiske forlag Kluwer.

Advokat Michael Nathan. Møderet for Højesteret. mn@cphlex.dk - Cvr.nr. 26714435

Advokat Michael Nathan er uddannet jurist (Københavns Universitet 1990), advokat 1993, møderet for landsret 1993, møderet for Højesteret 2002.

Michael Nathan har været ansat i Justitsministeriet, Direktoratet for Retsinformation i 1990, og er derefter uddannet i advokatfirmaerne Lund-Nielsen & Kønig A/S og Pedersen & Jantzen i perioden 1990 – 1993. Fra 1993 til 2002 ansat advokat i forskellige advokatfirmaer, den største del af perioden i Advokatfirmaet Lars Dinesen. Michael Nathan har drevet selvstændig virksomhed siden 2002.

Michael Nathan har gennemgået Advokatrådets mediatoruddannelse og er medlem af foreningen Mediatoradvokater.

Michael Nathan er beskikket af Den Sociale Sikringsstyrelse i Københavns og Frederiksberg Kommuner som advokat i sager om magtanvendelse efter reglerne i Lov om social service (optagelse i botilbud uden samtykke).

Michael Nathan beskæftiger sig navnlig med en række erhvervsretlige fagområder med særlig vægt på entrepriseret, markedsførings- og varemærkeret, ansættelsesret, generel kontraktsret, samt civile retssager og konfliktløsning.

Læs mere på www.nathan.ws

Advokat Jakob Busse. Møderet for Højesteret. jb@cphlex.dk - Cvr.nr. 31099609

Født i 1963 i København, Cand. jur. 1989, advokat 1998, og møderet for Højesteret 2006.

Jakob Busse beskæftiger sig primært med fast ejendom, særligt bolig- og erhvervslejeret, andelsboligret, foreningsret, køb og salg af fast ejendom, entrepriseret samt civile retssager.

Af tillidshverv kan bl.a. nævnes, at Jakob Busse er medlem af Huslejenævnet i København og boligdommer ved Retten på Frederiksberg.

Advokat Lene Diemer. ldi@cphlex.dk - Cvr.nr. 27071716

Lene Diemer er født i 1961 og er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1988. Lene Diemer blev beskikket som advokat i år 2000 men havde inden da været ansat i Undervisnings- og Kulturministeriet samt Dansk Flygtningehjælp. Lene Diemer er uddannet hos advokaterne Paabøl og Foldschack og drevet selvstændig virksomhed siden 2003.

Lene Diemer er uddannet mediator i 2008, medlem af bestyrelsen for Danske mediatoradvokater, medlem af Ansættelsesadvokater og beklæder der ud over en række bestyrelsesposter.

Lene Diemer har speciale i rådgivning af private - opholdssteder, botilbud, dagbehandlingstilbud, fonde/selvejende institutioner, selskaber og foreninger inden for det sociale område eller undervisningsområdet. Specialet omfatter også foreninger for pårørende og interesseorganisationer. Lene Diemer er den eneste advokat på landsplan, der har bygget sin praksis op omkring dette speciale og rådgiver og underviser derfor over hele landet inden for området.
Inden for specialet rådgives desuden om fonds- og selskabsret, ansættelsesret, lejeret, fast ejendom forhandlinger med kommuner om godkendelser, tilsyn m.m.

Advokat Michael Jørgensen. mj@cphlex.dk - Cvr.nr. 31951593

Advokat Michael Jørgensen er født i København og fik bestalling som advokat i marts 2008.

Michael Jørgensen har 28 års erfaring fra offentlig ansættelse i Københavns Overpræsidium, Familieretsdirektoratet/Justitsministeriet, Landsskatteretten, souschef og kontorchef i Civilretsdirektoratet/Familiestyrelsen under Justitsministeriet og i Statsamtet Frederiksborg.

Michael Jørgensen beskæftiger sig primært med familieret, gerne med internationale problemstillinger, adoption, fondsret herunder rådgivning til sociale og pædagogiske opholdssteder, værgemål, ægtepagter og testamenter samt fast ejendom.

Advokat Gry Rambusch. gr@cphlex.dk - Cvr.nr. 34806543

Født 1980 i Esbjerg.

Can.jur. fra Aarhus Universitet i 2007, opnåede advokatbestalling i 2010. Uddannet akademi-merkonomon i ledelse (HR) i 2012. Medlem af Advokatsamfundet.

Skrevet dobbelt speciale på Aarhus Universitet om Barnets Reform, Børnekonventionen, retssikkerhedsloven, Serviceloven mv.

Gry Rambusch har tidligere været ansat hos Advokataktieselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Esbjerg) og Advokatfirmaet Elvang & Partnere - Vilsøe Boligadvokater (Aarhus). Endvidere har hun hovedforhandlet et stort antal retssager ved DFH - tværfaglig lønmodtagerorganisation.

Gry Rambusch fungerer desuden som advokat for Huset Zornig v/Lisbeth Zornig Andersen, og indgår i Tænketanken Social Innovationsforum. Gry er endvidere bestyrelsesmedlem i Fonden Zornig, ligesom hun er bestyrelsesformand for organisationen Baglandet i København. Ved siden af advokatgerningen er Gry debattør, foredragsholder og skribent, jfr. www.gryrambusch.dk.

Gry har følgende hovedområder:
- Familieret - herunder forældremyndighed, samvær og bopæl. Børnesager om tvangfjernelse og møder i
  Børne- og Ungeudvalget. Gry er beskikket forsvarer i straffesager.
- Civil retssagbehandling, arbejds- og ansættelsesret, generel kontraksret og erhvervsrådgivning,
  fondsadministration.

Alle advokater i CPH LEX Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne i CPH LEX Advokater har hos TRYG forsikring tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed.

 
CPHLEX Advokater - Ny Vestergade 17,1 - 1471 København K - Tlf 3312 7913 - Fax 3393 0313 - Email rec@cphlex.dk