English
Dansk
Advokat Ingrid Brix Jensen, CPH LEX Advokater

 

 

 

 


Advokat Ingrid Brix Jensen, CPH LEX Advokater
 

ADVOKAT Ingrid Brix Jensen


Møderet for Højesteret

mob: +45 2026 7948
ibj@cphlex.dk
Cvr. nr. 36274913 (enkeltmandsvirksomhed)

Advokat Ingrid Brix Jensen er uddannet jurist (Københavns Universitet 1982), advokat 1985, møderet for Landsret 1985, møderet for Højesteret 1991. 

Primære arbejdsområder:

Ejendomsret, Insolvensret, Landbrugets retsforhold, Familieret.

Ejendomsret & Insolvensret
Ingrid Brix Jensen har mangeårig erfaring inden for ejendomsretten, hvor hun beskæftiger sig med køb, salg og finansiering af fast ejendom, entrepriseret og offentligretlig regulering af ejendomme.

Ingrid Brix Jensen har ligeledes betydelig erfaring inden for insolvensretten, herunder med behandling af konkursboer, rekonstruktion, akkordordninger m.v. 

Landbrugets retsforhold
Ingrid Brix Jensen har indgående kendskab til såvel EU-retlig som national regulering af landbrugets retsforhold og arbejder i praksis med bl.a. erhvervelsesregler, plan- og naturbeskyttelseslovgivningen i relation til bygninger og drift, og reglerne for arealoverførsel og sammenlægning af landbrugsejendomme; hun har mangeårig erfaring med sager om disse forhold og med prøvelsen for både Natur- og Miljøklagenævnet og domstolene.

Ingrid Brix Jensen har endvidere omfattende erfaring med ekspropriation, hævd, servitutret, forpagtningsaftaler og andre anvendelsesretlige problemstillinger. Ingrid Brix Jensen er tillige specialiseret med de særlige finansierings- og pantsætningsmæssige forhold inden for landbruget samt med kriseramt landbrug og har her erfaring med såvel rekonstruktion, akkord/moratorium, tvangsauktion, brugelig pant m.v. 

Familieret
Ingrid Brix Jensen rådgiver inden for familieretten i forbindelse med separation, skilsmisse, forældremyndighed samt arv, testamente, ægtepagter m.v. og er autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter ved skifteretten i København.

Hverv
Autoriseret bobehandler ved skifteretten i København.
Foredragsholder for en række pengeinstitutter, brancheforeninger og virksomheder.
Bestyrelseshverv.

Medlemsskaber:
Danske Landbrugsadvokater
Danske Familieadvokater
Frederiksberg Rotary Klub (Præsident)
Useful-Network

Bank
Nordea Danmark

Forsikringsselskab
Codan Forsikring
 

 

     
Advokatsekretær Sussie Waldorff Nielsen, CPH LEX Advokater   Advokatsekretær: 
Sussie Waldorff Nielsen
swn@cphlex.dk

 


 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

 

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter cookies