English
Dansk
Advokat Michael Nathan, CPH LEX Advokater   ADVOKAT MICHAEL NATHAN

Møderet for Højesteret

mobil +45 2673 5054

mn@cphlex.dk 
Cvr.nr. 26714435 
(enkeltmandsvirksomhed)

Jeg er uddannet jurist fra Københavns Universitet 1990, advokat 1993, møderet for landsret 1993, møderet for Højesteret 2002, og har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 2002.

Jeg beskæftiger mig med erhvervsret navnlig inden for områderne selskabsret og fast ejendom, samt med dødsbobehandling, arveret, generationsskifte og konfliktløsning. Jeg arbejder desuden med køb og salg af fast ejendom, og jeg har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse i 2005.

Jeg yder rådgivning til danske og udenlandske virksomheder, offentlige myndigheder, udenlandske diplomatiske repræsentationer i Danmark, foreninger og private personer.

Jeg var medstifter af Frederiksberg Iværksætterpris i 2007, og har undervist på Frederiksberg Iværksætterkursus 2007 – 2016 i alle juridiske forhold vedrørende entreprenørskab, iværksætteri og etablering af selvstændig virksomhed.

Jeg er optaget på Familieretshusets (tidligere Statsforvaltningens) liste over advokater, som beskikkes i forbindelse med sager om magtanvendelse efter reglerne i den sociale servicelov (flytning uden samtykke). Jeg har været beskikket i disse sager siden reglerne blev indført i 2000, og er en af landets mest erfarne advokater på dette område.

Jeg er advokat for Fritidshusejernes Landsforening, som er en landsdækkende forening for grundejer- og grundlejerforeninger, og rådgiver i denne egenskab om de fleste forhold vedrørende regulering af fast ejendom.

Jeg holder kurser, foredrag og seminarer

  • for kommuner og offentlige organisationer navnlig om reglerne om magtanvendelse i serviceloven, men også om beslægtet lovgivning på det sundhedsfaglige område, fx om tvang i somatikken, og om spørgsmål vedrørende værgemål, fuldmagter, testamenter m.m., samt
  • for private og foreninger om de fleste forhold vedrørende fast ejendom. 

Bank
Nykredit
 
Forsikringsselskab
HDI Speciality SE, Denmark

Advokat Michael Nathan anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
     
Advokatsekretær Pia Møller Poulsen   Advokatsekretær: 
Pia Møller Poulsen 
pmp@cphlex.dk

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

 

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter cookies