English
Dansk

Kontakt

 

CPH LEX Advokater
Ny Vestergade 17,1
1471 København K
Tlf. 3312 7913
Email rec@cphlex.dk

Kontoret er åbent for telefonisk henvendelse 9.00 - 16.30,
fredag dog 9.00 - 16.00.

Kontoret er åbent for personlig henvendelse 9.00 - 16.00,
fredag dog 9.00 - 15.00, eller efter aftale.

 

Klagevejledning

Advokaterne hos CPH LEX Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af CPH LEX Advokater og/eller utilfredshed med en af CPH LEX Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 
 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

 

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter cookies